Goalies

30.Aleksandr Danilishin, 22.12.1989
34. Michael Garnett, 25.11.1982
94. Vasily Demchenko, 16.03.1994

Defenders

2. Deron Quint, 12.03.1976
11. Dmitry Ryabykin. 24.03.1976
16. Aleksandr Shinin, 07.01.1984
25. Yevgeny Katichev, 03.09.1986
29. Aleksey Vasilchenko, 29.03.1981
51. Gennady Razin, 03.02.1978
72. Vyacheslav Belov, 17.04.1983
89. Nikita Nesterov, 28.03.1993

Forwards

9. Andrey Popov, 15.07.1988
10.Radik Zakiev, 23.12.1983
15. Anton Glinkin, 28.10.1988
17. Dmitry Sayustov, 13.02.1988
19. Aleksandr Suglobov, 15.01.1982
23. Stanislav Chistov, 17.04.1983
27. Petri Kontiola, 04.10.1984
28. Maksim Yakutsenya, 14.02.1981
38. Jan Bulis, 18.03.1978
44. Konstantin Panov, 29.06.1980
46. Andrey Kostitsyn, 03.02.1985
57. Vladimir Antipov, 14.01.1978
92.Yevgeny Kuznetsov, 19.05.1992
97. Maksim Karpov, 19.10.1991

Traktor left Chelyabinsk today at 16:30*. Upon the arrival to Kazan the team will be accommodated in Mariott Hotel. The next morning Traktor will have a 45-minutes kating session. The match against AkBars will startat 21:30, Kazan time. Right after the match Traktor will depart to Nizhnekamsk where they will be staying in DIS Hotel. In the evening, September 21, a 90-minute training session is scheduled. The next morning, as usual, Traktor will have a short skating session. The match will startat 19:00, Nizhnekamsk time. Shortly after the game Traktor will head to Ufa (Bashkortostan Hotel). September 23 a training session will take place. The next day Traktor and Salavat Yulaev will face off at 19:00, Ufa time. As soon as the game concludes, Traktor will head back to Chelyabinsk.

* - Chelyabinsk time